Velkommen til Regjeringens og departementenes blogger. Her finner du en oversikt over innspillsider og blogger som for tiden er aktive.

Produktivitetskommisjonen

En offentlig kommisjon oppnevnt av Regjeringen for å fremme forslag som kan styrke produktivitet og vekstevne i norsk økonomi.

Prioriteringsutvalget

Et offentlig utvalg oppnevnt av Helse- og omsorgsdepartementet for å vurdere spørsmål knyttet til prioritering i helsesektoren.

Fremtidens skole

Et offentlig utvalg nedsatt av Kunnskapsdepartementet som skal vurdere i hvilken grad skolen dekker de kompetanser elevene vil trenge i fremtiden.

Enklere regler

Bedrifter bør bruke minst mulig tid på administrative oppgaver som er pålagt dem og mest mulig tid på å drive og utvikle virksomheten. Derfor skal vi nå gjøre et historisk kutt i norsk næringslivs administrative kostnader.

Fornyings- og IKT-bloggen

På Fiks-bloggen ønsker fagmedarbeiderne i Kommunal- og moderniseringsdepartementet å snakke med omverdenen om temaer som hører til under overskriftene IKT og fornying.