Vi fant ikke siden du leter etter

Velkommen til oversikten over frittstående nettsteder som tilhører Regjeringen og departementene. Her finner du en oversikt over innspillsider, blogger og andre nettsteder som for tiden er aktive.

Arbeidstidsutvalget

Et offentlig utvalg som skal som skal gjennomgå og vurdere de samlede arbeidstidsreguleringene.

Produktivitetskommisjonen

En offentlig kommisjon oppnevnt av Regjeringen for å fremme forslag som kan styrke produktivitet og vekstevne i norsk økonomi.

Prioriteringsutvalget

Et offentlig utvalg oppnevnt av Helse- og omsorgsdepartementet for å vurdere spørsmål knyttet til prioritering i helsesektoren.

Fremtidens skole

Et offentlig utvalg nedsatt av Kunnskapsdepartementet som skal vurdere i hvilken grad skolen dekker de kompetanser elevene vil trenge i fremtiden.

#sykehusplan

Enklere regler

Bedrifter bør bruke minst mulig tid på administrative oppgaver som er pålagt dem og mest mulig tid på å drive og utvikle virksomheten. Derfor skal vi nå gjøre et historisk kutt i norsk næringslivs administrative kostnader.