Enkelt og greit

Forslagskassen er nå stengt, takk til alle som har bidratt.

Regjeringen ønsker at innbyggernes kontakt med offentlige etater skal være så problemfri som mulig. Som innbygger møter du det offentlige i mange ulike situasjoner livet igjennom. Du skal betale TV-lisens, søke om foreldrepenger, søke om studieplass, ha kontakt med NAV, skole eller helsevesen. Noen av disse møtene kan gjøres mindre kompliserte eller tidkrevende enn de er i dag.

Jeg ba derfor innbyggerne om innspill til hva som kan forbedres:

Vi fikk mange gode forslag, og nå er vi i gang med å vurdere alle sammen. Ikke alt vil være gjennomførbart, og noe vil ta tid å får gjort noe med, men vi skal jobbe med å finne frem til mulige løsninger, og før sommeren blir en liste over forenklingstiltak offentliggjort. De forslagene som går inn på kommunal sektor, eller som omhandler forenkling for næringslivet, kommer vi til å følge opp i samarbeid med Nærings- og handelsdepartementet og Kommunal- og regionaldepartementet. Også andre departementer vil være involvert i arbeidet.

De innkomne forslagene kan du fortsatt lese her.
Tusen takk til alle som har kommet med innspill!

Hilsen Rigmor Aasrud