Så hva sa velgerne?

De siste to ukene har det kommet mange tolkninger av valgresultatet og valgdagsmålingene. Her kommer en kort omtale av noen som kan være verdt å ta en titt på.

American Enterprise Institute har i sin siste månedsrapport for det første sammeliknet mellomvalget med andre der utslagene har vært spesielt store. Med deres analyse blir dette valget det sjette mest betydningsfulle siden 1914 med tanke på endringene det har ført med seg. Til sammenlikning kommer valget i 2006 inn på en 11.-plass. For det andre gjør AEI en gjennomgang av valgdagsmålingene fra A til Z og prøver å finne svar på hvorfor det gikk som det gikk. Hvordan stemte unge og gamle, kvinner og menn, velutdannete og mindre velutdannete? Hvilke temaer var de viktigste? Hvordan stemte velgere med latinamerikansk bakgrunn? AEI gir også et innblikk hvilke holdninger man kan spore hos velgerne i de ulike delstatene i forhold til myndighetenes rolle, Tea Party-bevegelsen, helsereformen, stimulipakken og prioriteringer for den innkommende kongressen. Les hele rapporten her.

Ved Brookings Instititution har William Galston og E.J. Dionne, Jr. gjort en studie av hvilken rolle religion spilte i mellomvalget. Det er velkjent at økonomiske spørsmål sto sentralt i valgkampen. Galston og Dionne finner at religiøse og kulturelle spørsmål spilte en beskjeden rolle i valget. Religionens plass i politikken ser ikke ut til å ha endret seg større. Du finner rapporten her.

Til sist kan vi trekke frem Nate Silvers analyse av valgresultatene. Han finner at resultatet var noe dårligere enn forventet for demokratene med utgangspunkt i den økonomiske situasjonen og president Obamas oppslutning. Silver mener dette indikerer at velgerne primært var fokusert på Kongressen og en del viktige avstemninger der. Han trekker særlig frem helsereform og forlengelsen av TARP. Her er Silvers bloggpost.

Det er stengt for kommentarer.