President Obamas tale sparker valgkampen i gang for alvor

President Obama holdt onsdag ettermiddag en direkte, TV-overført tale på George Washington-universitetet i Washington DC (lenke her). I talen fokuserte Obama på de langsiktige budsjettutfordringene USA står overfor. Det hvite hus har lagt vekt på å fremstille presidentens tilnærming som sentrumsorientert og balansert, og ikke minst må talen forstås som et tilsvar på budsjettforslaget for 2012 som Paul Ryan, republikansk kongressrepresentant fra Wisconsin og formann i budsjettkomiteen i Representantene hus, la frem i forrige uke (lenke her).

I talen gikk presidenten inn for innstramminger i samme størrelsesorden som Ryan, 4000 milliarder dollar over en 12-årsperiode, med vekt på både innsparinger og skatteøkninger, og han vil også begrense økningene i helseutgiftene og foreslo kutt i forsvarssektoren. Se for øvrig Politicos gjennomgang av hva de mener at Obama mente med det han sa i talen (lenke her).

Meningene om både presidentens og Ryans respektive forslag er mange og sprikende. De faller i stor grad som forventet langs etablerte ideologiske linjer, så her skulle det være noe for en hver smak. Ved Center for American Progress hadde de allerede kritisert Ryans budsjettforslag, og de er ikke uventet hovedsaklig positive til presidentens forslag. Ved konservative Heritage Foundation avviser ikke overraskende presidentens planer, og også ved American Enterprise Institute er det liten entusiasme å spore. Interessant fra et nordisk perspektiv er det dessuten at AEIs Rohan Poojara hevder at Obama kan lære av svenskene. William Galston fra Brookings Institution omtaler i Huffington Post president Obamas tale som kraftfull, mens Clive Crook i The Atlantic Monthly mener den var bortkastet.

Crooks kollega i The Atlantic, Garance Franke-Ruta, er imidlertid av en annen mening. Hun understreker – som mange andre har gjort det dagen etter Obamas tale – at dette på mange måter sparker i gang hans gjenvalgskampanje etter at den formelle lanseringen fant sted forrige uke (se tidligere bloggpost her). Mange kommentatorer har dagen etter talen lagt vekt på at presidenten var relativt offensiv og konkret, og at han understreket uenigheten med republikanerne på viktige områder.

Dermed bør talen kanskje ikke først og fremst forstås som starten på en prosess for å komme frem til enighet om langsiktige tiltak for å få ned budsjettunderskuddet, men heller som startskuddet på kampanjen frem mot presidentvalget i november 2012. Og i den sammenheng kan man jo merke seg at president Obama torsdag ettermiddag setter kursen mot Chicago og flere arrangementer som enkelte mener vil samle inn to millioner dollar til valgkampkassen.

Det er stengt for kommentarer.